Прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї оферти, чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих послуг та використання обладнання комплексу, що знаходиться за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Ватутіна, б.102, (далі по тексту — «Вишгора»), до того часу, доки Ви не з`ясуєте інформацію, яка Вас цікавить за телефоном розташований на сайті комплексу, або не знайдете її на офіційному сайті (http://www.vishgora.ua)

При купівлі послуг вважається  що Ви отримали запропоновані Вам послуги користування послугами які надаються комплексом або іншими додатковими послугами та послугами використання інвентарю комплексу, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної пропозиції (публічної оферти), у тому числі Правил поведінки та правила прокату гірськолижного спорядження на території комплексу та в повному обсязі і безумовно приймаєте її (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються вказаними в цьому абзаці документами) і Вам зрозумілі всі її положення.

 1. Пропозиція (публічна оферта).

1.1. Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово чи постійно проживають, або перебувають на території України, і є офіційною публічною пропозицією фізичної особи підприємця Багатько Юлії Едуардівни (ІПН 2771408421), як оператора послуг Комплексу, укласти договір про надання комплексу розважальних послуг, інших додаткових послуг, та використання обладнання та інвентарю Комплексу на визначених Договором умовах (далі по тексту — «Договір»). Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. Договору, що означають повне та беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.

 1. Загальні положення.

2.1. Договір про надання комплексу розважальних послуг, інших, додаткових послуг та використання  та інвентарю Комплексу (далі — «Договір») визначає умови такого використання відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою фізичної особи підприємця Багатько Юлії Едуардівни  (ІПН 2771408421)  як оператора послуг Комплексу (далі — «Оператор»), адресованою тим фізичним особам, що тимчасово чи постійно проживають, або перебувають, на території України (далі — «Користувач», або «Користувачі»), укласти Договір про надання Користувачу комплексу розважальних послуг, інших додаткових послуг, та використання обладнання та інвентарю Комплексу на викладених нижче умовах.

2.2. Надалі по тексту Договору Оператор та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо — «Сторона».

2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

2.4. Текст Договору та правила відвідування, які є його невід’ємною частиною, (далі — «Правила відвідування Комплексу») завжди розміщені на інформаційних стендах при вході в Комплекс, а також на офіційному сайті Оператора (http://www.vishgora.ua) і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення Користувачу до моменту здійснення ним прийняття (акцепту) умов Договору.

 

 1. Предмет Договору.

3.1. Предметом цього Договору є надання Оператором Користувачеві за плату в строкове користування комплексом розважальних послуг, послуг використання обладнання та інвентарю Комплексу та інших послуг на визначених цим Договором умовах.

 1. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Оператором і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Прийняттям (акцептом) Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4 Договору.

4.3. Прийняття (акцепт) Договору означає повне та беззастережне прийняття Користувачем всіх його умов без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч.2 ст. 642 ЦК України до укладенню Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті.

4.4. Користувач здійснює прийняття (акцепт) Договору після ознайомлення з його умовами та/або Правилами відвідування Комплексу викладеними в загальнодоступному місці Оператора, та на офіційному сайті Оператора http://www.vishgora.ua (шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

— оплати Користувачем особисто, або іншою особою, послуг Оператора;

— отримання товарного чека на отримання послуг, який надає право входу та користування послугами Комплексу;

— безпосереднє користування Користувачем послугами та отримання інших послуг Комплексу;

Будь-яка окрема з вищевказаних в цьому підпункті дій, яка виконана Користувачем, свідчить про те, що Користувач ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Комплексу достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

4.6. Термін акцепту цієї публічної оферти не обмежений.

4.7. У момент здійснення акцепту Договору Користувачу, за його вимогою, може надаватися товарний чек на надання послуг , що надає право входу і користування послугами та інвентарем  Комплексу.

4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту його прийняття (акцепту), що визначається датою оплати Користувачем послуг Комплексу, та діє протягом усього терміну перебування в Комплексу, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.9. Укладання Договору означає, що Користувач:

у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами поведінки на схилі та правилами прокату гірськолижного інвентарю та інших послуг Комплексу і Правилами відвідування Комплексу, які викладені в тексті цього Договору або в окремому витягу з цього Договору;

визнає безумовну придатність послуг Комплексу та правил поведінки Комплексу для здійснення дій, описаних у цьому Договорі;

приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень.

 1. Порядок розрахунків.

5.1. Розважальні послуги комплексу, додаткові послуги та використання іншого обладнання та інвентарю Комплексу надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов цього Договору і Тарифів для Користувачів, які визначаються як додаток № 1 до цього Договору, а також вказані на інформаційному стенді або на офіційному сайті Оператора (http://www.vishgora.ua) (надалі — «Тарифи»).

5.2. Право на відвідування Комплексу надається після сплати на касі послуг Комплексу, та отриманні на вимогу Користувача товарного чека на надання послуг. Вартість послуг вказана у прейскуранті, затвердженому Оператором.

5.3. У разі перевищення часового ліміту в Комплексу (час, який не було сплачено при покупці послуг), Користувач зобов`язаний провести розрахунок за перевищення часового ліміту в розмірі доплати до вартості тарифного пакету за  користування послугами та/або інвентарем.

5.4. При сплаті послуги користування підйомником, Користувач зобов’язаний придбати пластикову картку (далі за текстом СКІПАС) допуску до підйомника, та за допомогою  картки пройти через турнікет. Вартість картки сказана в прейскуранті, затвердженому Оператором.

5.5. Користувач несе повну відповідальність за цілісність, ушкодження і втрату отриманого СКІПАСа  та зобов’язаний пред’являти його за вимогою персоналу Оператора. Під ушкодженням електронного браслета розуміється будь-яка дія або бездіяльність Користувача, у результаті якої СКІПАС втратив свої електронні експлуатаційні властивості і не може бути використаний надалі. У випадку втрати або ушкодження СКІПАСа , кошти які були внесені Користувачем поверненню не підлягають.

5.6. Після оплати вартості СКІПАСа він стає власністю Користувача, та може використовуватись для поповнення в інший час відвідування Користувачем Комплексу.

5.7. Сплатив послуги комплексу, кожен Користувач зобов’язується дотримуватись умов цього Договору, Правил відвідування Комплексу, а також підтримувати чистоту і порядок на всій території Комплексу. При порушенні умов цього Договору та Правил відвідування Комплексу Користувач несе повну відповідальність згідно з даним Договором, Правилами відвідування Комплексу і чинним законодавством України.

5.8. При відвідуванні Комплексу організованою групою, до складу якої входять неповнолітні особи, відповідальність за дотримання умов цього Договору та Правил відвідування Комплексу несе керівник групи. Якщо учасниками групи є повнолітні особи, відповідальність за дотримання умов цього Договору та Правил відвідування Комплексу несе кожен учасник групи особисто.

5.9. Користувач має право відмовитись від оплачених послуг протягом 20-ти хвилин з моменту перетину турнікету, або отримання інвентарю в оренду, з повним відшкодуванням коштів. При перебуванні на території Комплексу більше 20-ти хвилин після входу, кошти за придбані послуги не повертаються, незалежно від того, чи отримував Користувач послуги чи ні.

5.10. Користувач має право користуватися послугами громадського харчування на території Комплексу. Для отримання послуг громадського харчування сплатити їх вартість окремо. 

 1. 6. Правила та умови перебування на території Комплексу.

6.1. Рішення про тривалість перебування на території Комплексу кожен Користувач приймає самостійно. Оплата наданих послуг здійснюється в касах Комплексу, у відповідності з прейскурантом Оператора.

6.2. Початком відвідування Комплексу вважається перетин Користувачем турнікету з використанням СКІПАСа, або отримання інвентарю в оренду. Закінченням відвідування Комплексу вважається час закінчення користування послугами зазначеному у тарифах та\або повернення інвентарю.

6.3. При неповному використанні Користувачем оплаченого часу грошове відшкодування Оператором не проводиться.

6.4. Внаслідок технічних неполадок, під час різних заходів, з інших важливих причин в Комплексу може бути тимчасово заборонено користування певними послугами, у тому числі підйомником.

6.5. Перебуваючи на території Комплексу, Користувачі зобов’язані самостійно контролювати час свого перебування в Комплексу. Оператор не несе відповідальності за перебування Користувача в Комплексу понад оплачений ним час.

6.6. Користувачі мають право перебувати на території Комплексу лише у години, встановлені Оператором.

6.7. Оплата за обслуговування здійснюється у розмірі і в термінах, вказаних у цьому Договорі та в Тарифах.

6.8. У разі порушення Користувачем умов цього Договору і як наслідку одностороннього припинення договору Оператором, сума оплати, здійсненої Користувачем за послуги, інші додаткові послуги та використання іншого обладнання та інвентарю Комплексу, не повертається.

6.9. Послуга з використання Користувачем підйомника на території Комплексу тарифікується прейскурантом затвердженим Оператором.

 1. Загальні умови користування послугами Комплексу.

7.1. Загальна кількість Користувачів, які одночасно можуть перебувати на території Комплексу обмежена і визначається Оператором в односторонньому порядку. При перебуванні на території Комплексу максимальної кількості Користувачів, Оператор має право відмовити у відвідуванні Комплексу всім іншим бажаючим.

7.2. При найменших ознаках нездужання або травмах Користувач має право звернутися за допомогою до персоналу Комплексу, для подальшого виклику швидкої медичної допомоги.

7.3. Користувачі зобов’язані з повагою ставитися один до одного і не заважати відпочинку інших Користувачів та роботі працівників Оператора. Користувач зобов’язаний не турбувати працівників Оператора, а також інших Користувачів грою на музичних інструментах, використанням аудіо- та відеоапаратури, переговорних пристроїв, шумів немузичного характеру, свистом, співом, або будь-яким іншим способом. Оператор не несе відповідальності за ушкодження на території Комплексу електронних та інших приладів, пристроїв та механізмів, що належать Користувачам.

7.4. На території Комплексу забороняється проводити торгову, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото- та відеозйомку без відповідного дозволу Оператора.

7.5. Виключним правом на публікацію фотоматеріалів, трансляцію відеофільмів, знятих в Комплексу, володіє Оператор. Фото і відео зйомка проводиться тільки в приватних цілях і з дозволу Оператора. Публічна демонстрація фото- та відеоматеріалів, що знятті в Комплексу, може проводитися тільки з письмового дозволу Оператора.

7.6. Оператор залишає за собою право вживати відповідні заходи щодо Користувачів, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо Користувачів, які не реагують на зауваження персоналу Оператора і не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування Комплексу.

7.7. Користувачам забороняється заходити в технічні і службові приміщення на території Комплексу. Користувачі, які зайшли в такі приміщення, несуть повну відповідальність за несправності і аварії, що трапились у цій зоні.

7.8 Паління заборонено на всій території Комплексу, окрім спеціально відведених для цього місць. За паління в місцях, спеціально для цього не відведених, Користувач повинен виплатити компенсацію у розмірі, що встановлено Оператором, або він повинен покинути територію Комплексу без будь-якого грошового відшкодування.

7.9. Користувачам забороняється приносити в Комплекс продукти харчування і напої, а також забороняється здійснювати прийоми їжі та напоїв у місцях, спеціально для цього не відведених. Забороняється виносити їжу та напої за межі закладу громадського харчування на території Комплексу.

7.10. Забороняється приносити на територію Комплексу вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, колючо-ріжучи предмети, а також вибухові і легкозаймисті, токсичні речовини, що мають сильний та різкий запах. Користувачам забороняється проносити в Комплекс будь-які вироби зі скла, у тому числі посуд.

7.11. Забороняється приходити на територію Комплексу з тваринами, птахами, рептиліями та будь-якими іншими живими істотами.

7.12. На території Комплексу категорично забороняються будь-які види дискримінації і прояви неповаги через розходження по національності, віросповіданню, віку, соціальному стану або іншим ознакам.

 

 1. Користування камерою схову.

8.1. У разі необхідності користування камерою схову, Користувач зобов’язаний оплатити грошову заставу за ключ у розмірі визначеному прейскурантом Оператора.

8.2. Користувач несе повну відповідальність за втрату або ушкодження отриманого ключа від камери схову. При його втраті або ушкодженні Користувач зобов’язаний сплатити компенсацію, у розмірі встановленому прейскурантом Оператора.

8.3. Користувачі не повинні залишати в речах, зданих в камеру схову, гроші або інші цінні речі. Оператор не несе відповідальності за втрату грошей або інших цінних речей Користувачів.

8.4. Після закінчення відвідування Комплексу Користувач забирає, зданий ним в камеру схову, одяг та речі, здає ключ та отримує назад грошову заставу. Оператор не несе відповідальності за речі, які не були забрані Користувачами з камери схову до закінчення поточного робочого дня в Комплексу.

8.5. Термін користування камерою схову не повинен перевищувати одного робочого дня Комплексу. У разі не повернення ключа до часу закриття Комплексу грошова застава Користувачу не повертається.

 1. Правила

9.1. Правила виходу на схил.

9.1.1 Користувачам із серцево-судинними, психоневрологічними захворюваннями, а також астмою, епілепсією, захворюваннями хребта опорно-рухового апарату та з іншими захворюваннями забороняється користуватись послугами Комплексу.

9.1.2. Оператор забороняє спускатися зі схилу, вагітним жінкам незалежно від терміну вагітності.

9.1.3. Користувачам забороняється користуватись схилом, якщо вони не ознайомились з Правилами користування послугами Комплексу. Ознайомитись з необхідною інформацією про правила користування послугами Комплексу Користувачі можуть з інформаційного табло, або від представника служби інструкторів Комплексу, що здійснює контроль за безпекою користування схилом. Оператор не несе відповідальності за травми та ушкодження, отримані Користувачами в результаті недотримання правил користування поведінки на схилі.

9.1.4. Забороняється спускатися зі схилу і користуватися інвентарем Користувачам, що не володіють навиками катання. Оператор не несе відповідальності за безпеку таких Користувачів.

9.1.5. Забороняється спускатися зі схилу Користувачам, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також під впливом медичних препаратів, які знижують, уповільнюють реакцію людини.

9.1.6. Забороняється стрибати, виконувати акробатичні стрибки.

9.2.ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА СХИЛІ.

 

9.2.1.   Гірські лижі і сноуборд, як і будь-який інший вид спорту, пов’язані з ризиком. Правила повинні вважатися ідеальною моделлю поведінки для відповідального і обачного лижника або сноубордиста, і їх призначення – запобігання нещасним випадкам на схилі.

   Правила застосовуються до всіх лижників і сноубордерів. Лижник або сноубордист зобов’язаний добре знати ці правила, поважати і дотримуватися їх. Якщо він не робить цього, то його поведінка, в разі нещасного випадку, може розглядатися як порушення цивільного і кримінального законодавства:

   ПРАВИЛО 1. ШАНУЙ ОТОЧУЮЧИХ

   Лижник або сноубордист повинен вести себе таким чином, щоб не наражати на небезпеку і не завдавати шкоди оточуючим.

    Коментар: Лижник або сноубордист відповідальний не тільки за свою поведінку, але і за несправність свого спорядження. Це так само відноситься до використання новинок – недавно розробленого спорядження. 

   ПРАВИЛО 2. КОНТРОЛЬ ШВИДКОСТІ І НАПРЯМКИ РУХУ

   Лижник або сноубордист повинен рухатися керовано. Його швидкість і спосіб спуску повинні відповідати його особистим можливостям, переважаючим умовам: схилу, снігу, погоді і кількості народу на схилі.

    Коментар: Зіткнення часто трапляються через те, що лижники або сноубордисти їдуть занадто швидко, не стежачи за оточуючими, не помічаючи їх. Лижник або сноубордист повинен бути здатний зупинятися, повертати і рухатися всередині меж свого поля зору. У переповненій людьми області схилу або в місці, де видимість обмежена, лижник та сноубордист повинен їхати повільно, особливо на кордоні крутого схилу, в нижній частині траси і в області біля підйомників. 

   ПРАВИЛО 3. ВИБІР НАПРЯМКУ

   Лижник або сноубордист, що наближається ззаду, повинен вибирати напрямок руху таким чином, щоб не наражати на небезпеку лижника або сноубордиста попереду.

    Коментар: Гірські лижі і сноуборд це вільний спорт, де кожен може їхати де і як йому подобається, за умови, що він дотримується справжних правил і порівнює своє катання зі своїми можливостями і умовами на схилі. Лижник або сноубордист, що їде попереду, має пріоритет. Лижник або сноубордист, що їде позаду іншого в тому ж напрямку, повинен зберігати достатню дистанцію між ним і іншим лижником або сноубордистом для того, щоб їде попереду лижник міг виконувати всі свої рухи вільно. 

   ПРАВИЛО 4. ОБГІН

   Лижник або сноубордист може обганяти іншого лижника зверху, знизу, праворуч або ліворуч, за умови, що він залишає досить вільного місця обганяємому лижникові для будь-яких навмисних і ненавмисних рухів.

    Коментар: Лижник або сноубордист, що обганяє іншого лижника, повністю відповідальний за те, що виконується їм маневр не створить ніяких складнощів для лижника, якого він обганяє. Ця відповідальність зберігається за ним до тих пір, поки обгін не буде виконано. Це правило поширюється і на випадок обгону (об’їзду) нерухомого лижника. 

   ПРАВИЛО 5. ВИХІД, ПОЧАТОК РУХУ, РУХ вгору по схилу

   Лижник або сноубордист, що виходить на трасу або починаючих рух після зупинки або той що рухається вгору по схилу, повинен подивитися вгору і вниз по схилу для того, щоб переконатися, що він може почати рух, не створюючи небезпеки для себе та оточуючих.

     Коментар: Досвід показує, що вихід на трасу і початок руху після зупинки часто є причиною нещасних випадків. Надзвичайно важливо, щоб лижник або сноубордист виходив на трасу уважно і акуратно, не створюючи перешкод і не наражаючи на небезпеку себе та оточуючих. Коли лижник почав рух, навіть повільний, він має перевагу, відповідно до Правила 3, перед більш швидкими лижниками, що наближаються зверху або ззаду.

   Розвиток карвінгових лиж і сноубордів дозволяє їх користувачам повертати і їхати вгору по схилу. Таким чином, вони їдуть в напрямку, протилежному основному потоку, який рухається вниз по схилу. Тому вони повинні вчасно переконатися в тому, що вони зможуть це зробити без того, щоб наражати на небезпеку себе та інших осіб. 

   ПРАВИЛО 6. ЗУПИНКА НА СХИЛІ

   За винятком надзвичайної необхідності лижник або сноубордист повинен уникати зупинятися на схилі у вузьких місцях або там, де видимість обмежена. Після падіння в таких місцях лижник або сноубордист повинен якомога швидше звільнити схил.

    Коментар: Зупинки повинні виконуватися на краю траси. Лижник або сноубордист не повинен зупинятися там, де іншим буде складно його побачити зверху. 

   ПРАВИЛО 7. ПІДЙОМ І УЗВІЗ БЕЗ ЛИЖ

   Лижник або сноубордист, що піднімається вгору без допомоги підьомника, як на лижах так і без, а також спускається вниз без лиж повинен дотримуватися краю траси.

    Коментар: Рух проти основного напряму може створити несподівану перешкоду для лижників і сноубордистів. Сліди від ніг пошкоджують схил і можуть створити небезпеку для лижників і сноубордистів. 

   ПРАВИЛО 8. ДОПОМОГА

   При нещасному випадку обов’язок кожного лижника або сноубордиста надати допомогу потерпілому.

    Коментар: Це основний принцип для всіх спортсменів, вони повинні надавати допомогу постраждалим у разі нещасного випадку незалежно від того, покладена на них такий обов’язок за законом чи ні. Негайна перша допомога повинна бути надана, відповідні служби оповіщені, а місце, де стався нещасний випадок, помічене для попередження інших лижників. Виражаємо надію, що всі обставини і порушення правил руху на схилі будуть підпадати під дію законодавства, близького до того, яке використовується при розборі дорожньо-транспортних пригод, і що аналогічні стягнення накладатимуться на порушників у всіх країнах, де подібне законодавство ще не діє . 

   ПРАВИЛО 9. ІДЕНТИФІКАЦІЯ

   Всі лижники або сноубордисти, а також свідки, незалежно від участі в інциденті, повинні обмінятися іменами і адресами після інциденту.

    Коментар: Свідки дуже важливі для складання докладного і правильного звіту про інцидент. Тому кожен повинен пам’ятати, що він зобов’язаний, як відповідальна людина, надати інформацію про те, чому він був свідком. Звіт служби порятунку і адміністрації, також як і фотографії, серйозно допомагають у визначенні міри цивільної і кримінальної відповідальності.

 

9.3.Правила прокату гірськолижного інвентарю

 

9.3.1. Під час підписання бланка прокату інвентарю Орендар погоджується: з правилами прокату гірськолижного інвентарю, із зобов’язаннями щодо дотримання техніки безпеки, і правилами поведінки на схилі.

9.3.2. Час прокату визначається з моменту видачі інвентарю Орендарю, до моменту його повернення Орендодавцю. Орендар зобов’язаний сплатити оренду за перший час оренди, а потім здійснити остаточний розрахунок згідно с умовами вказаними в п.5 цих правил. У разі якщо Орендар не повернув інвентар протягом 20 хвилин з моменту його видачі , сплачена оренда за перший час користування інвентарем Орендарю не повертається. 

9.3.3. У заставу за інвентар Орендар приймає виключно водійські права за два комплекти інвентарю, водійські права і техпаспорт на водіння автомобіля за три але не більше чотирьох комплектів інвентарю або грошову заставу, в розмірі затвердженому тарифами на прокат.

9.3.4. Остаточний взаєморозрахунок, відповідно до діючими цінами, за фактичний час користування прокатним інвентарем, між Орендарем і Орендодавцем відбувається в момент повернення прокатного інвентарю Орендодавцю.

9.3.5. При прийманні прокатного інвентарю в прокат Орендар зобов’язаний перевірити справність і цілісність інвентарю на предмет наявності поломок, подряпин, тріщин і т.д. Після надання прокатного обладнання в прокат і підписання Орендарем бланка прокату гірськолижного інвентарю претензії по справності і цілісності інвентарю Орендодавцем не приймаються.

9.3.6. При наявності дефектів в прокатному інвентарі їх опис вноситься до бланку прокату гірськолижного інвентарю.

9.3.7. На період прокату Орендар зобов’язаний дбайливо ставитися до прокатного інвентарю, і повернути прокатний інвентар в тому ж стані, в якому він прийняв його в прокат.

9.3.8. На період прокату Орендар зобов’язується користуватися прокатним інвентарем відповідно до його призначення.

9.3.9. На період прокату Орендар не має права закладати інвентар, здавати його в суборенду, здійснювати його розбирання і ремонт.

9.3.10. На період прокату Орендар несе відповідальність за ризик випадкового знищення, втрати, крадіжки або випадкового пошкодження наданого йому в прокат інвентарю.

9.3.11. При прийманні прокатного інвентарю, після прокату Орендодавець приймає інвентар в чистому вигляді і перевіряє його справність і цілісність на предмет наявності поломок, подряпин, тріщин і т.д.

9.3.12. У разі поломки, псування, втрати, пошкодження прокатного інвентарю, Орендар зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки. Вартість завданих збитків вказується в затвердженому Орендодавцем переліку штрафних санкцій за псування прокатного інвентарю.

9.3.13. У разі якщо Орендар використовує інвентар не за призначенням і не дотримується правил поведінки на схилі Орендодавець має право вимагати дострокового повернення інвентарю, без відшкодування невикористаної вартості прокату. Орендодавець залишає за собою право відмови в подальшому наданні в прокат такому Орендарю прокатного інвентарю.

9.3.14. Орендодавець не надає для прокату інвентар особам, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

9.3.15. У разі виникнення спору між Орендарем і Орендодавцем пов’язаного з виконанням цих правил прокату гірськолижного інвентарю, Орендар і Орендодавець зобов’язані вирішити суперечку мирним шляхом.

9.3.16. У разі якщо Орендар і Орендодавець не можуть домовитися мирним шляхом то суперечка між ними вирішується в судовому порядку, відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.3.17. У всіх інших випадках, які не передбачені цими правилами, Орендатор і Орендодавець зобов’язані керуватися чинним законодавством України.

 

 1. Відвідування закладів громадського харчування на території Комплексу.

10.1. За послуги закладів громадського харчування на території Комплексу Користувачі зобов’язані розраховуватися окремо. Розрахунок за послуги закладів громадського харчування на території Комплексу здійснюються Користувачами в касах таких закладів.

10.2. Користувачі відповідають за розбитий або ушкоджений з їхньої вини посуд, у розмірі встановленому Оператором.

 1. Відвідування дитячого майданчика.

11.1. Вартість відвідування дитячого майданчика, що розташована на території Комплексу, не входить у вартість відвідування Комплексу. Вартість відвідування дитячого майданчика тарифікується як додаткова послуга, оплата за яку здійснюється додатково на касах при вході.

11.2. До дитячого майданчика допускаються діти віком до 7 років включно у супроводі повнолітніх людей віком понад 18 років (надалі – Дорослі). Обмеження по вазі для дитячого майданчика — максимум 25 кілограмів.

11.3. Супровід дитини до дитячого майданчика не тарифікується. Перебування Дорослих на території дитячого майданчика Комплексу можливе лише у випадку супроводу дітей.

 1. 12. Відвідування Комплексу неповнолітніми особами.

12.1. На території Комплексу Дорослі зобов’язані наглядати за дітьми та забезпечувати їм супровід, оскільки Дорослі несуть за них повну відповідальність.

12.2. З одним Дорослим Комплекс мають право відвідати не більше 2-х дітей віком від 1-го до 5-ти років, або не більше 3-х дітей віком від 5-ти до 10-ти років, або не більше 5-ти дітей віком від 10-ти до 14-ти років.

12.3. Діти віком до 18 років включно зобов’язані відвідувати Комплекс лише у супроводі Дорослих.

12.4. Діти зростом нижче 120 сантиметрів пропускаються на підйомник безкоштовно.

12.5. Відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей несуть їхні батьки або Дорослі, які їх супроводжують. Дорослим забороняється залишати неповнолітніх дітей без нагляду на території Комплексу.

12.6. Дітям забороняється перебувати без супроводу дорослих на території Комплексу.

 1. Права і обов’язки Оператора

13.1. Оператор зобов’язаний:

13.1.1. До початку користування схилом, розмістити біля входу правила з його використання і правил техніки безпеки, або, на прохання Користувача, додатково провести з Користувачем короткий усний інструктаж із правил поведінки та правил техніки безпеки, що виключає двояке тлумачення даного Договору Користувачем.

13.1.2. Надати Користувачу, що ознайомився з відповідною інструкцією, або пройшов інструктаж згідно п.13.1.1, право користування комплексом розважальних послуг, додатковими послугами, та використання іншого обладнання Комплексу, як таких, що цілком відповідають технічним характеристикам, необхідним для його експлуатації протягом оплаченого часу.

13.1.3. У процесі використання Користувачами комплексу розважальних послуг, інших додаткових послуг, та використання іншого обладнання Комплексу, силами свого персоналу Оператор проводить діяльність по нагляду за дотриманням Користувачами правил користування послугами та іншим обладнанням, з метою попередження можливого спричинення травм, пошкодження здоров’я, або майна, а також надання допомоги Користувачам у разі виникнення непередбачених випадків, пов’язаних з травмами, або пошкодженням здоров’я.

13.2. Права Оператора

13.2.1. Оператор має право не допускати до користування послугою (послугами), або припиняти надання послуг відносно осіб у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння та в інших випадках, або і без пояснення причин відмовлення в наданні послуг, якщо на думку працівників Оператора, ця особа викликає сумнів щодо її здатності плавати, або дотримуватись умов цього Договору, Правил відвідування Комплексу і правил користування водними атракціонами Комплексу. При перебуванні на території Комплексу терміном не більше 20 хвилин Користувача, якому відмовлено в наданні послуг, відповідно до умов Договору, Користувач має право на компенсацію вартості ненаданих послуг, у тому числі повернення сплаченої Оренди користування інвентарем.

13.2.2. У разі грубого, або неодноразового порушення умов цього Договору, не реагування Користувачем, на зауваження працівників Оператора, якщо при цьому дії Користувача, будуть спрямовані на нанесення небезпеки для здоров’я, майна, честі або гідності інших Користувачів, або для працівників Оператора, Оператор має право припинити надання послуги такому Користувачу, блокувати його незаконні дії, та запропонувати покинути територію Комплексу. У разі скоєння Користувачем дій, які підлягають ознакам адміністративного правопорушення, або кримінального злочину, працівники Оператора у такому випадку мають право діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо цього Користувача та викликати відповідні правоохоронні органи.

13.2.3. Оператор надає послуги з комплексу розважальних послуг, інших додаткових послуг та використання іншого обладнання та інвентарю Комплексу, тільки після здійснення Користувачем повної оплати послуг Оператора відповідно до діючого прейскуранта (тарифу).

13.2.4. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з попередньою їх публікацією на офіційному сайті Оператора (http://www.vishgora.ua). Зміни вступають в силу на другий день з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

13.2.5. У випадку неможливості Користувача провести кінцевий розрахунок за надані послуги або за надані збитки Оператору, Оператор має право згідно ст.ст. 594 — 596 Цивільного Кодексу України на притримання речей . Право Оператора на притримання може підтверджуватися борговою розпискою Користувача, яка має силу правочинну, щодо підтвердження вказаного боргу та забезпечення виконання зобов’язання, яке вчинено у письмовій формі, у відповідності до вимог ст.ст. 547 — 548 Цивільного кодексу України.

13.2.6. Не розглядати скарг Користувачів за користування розважальними послугами , інших додаткових послуг, та використання іншого обладнання та інвентарю Комплексу у разі, якщо це стосується невиконання (неналежного виконання) Користувачем своїх зобов’язань вже під час знаходження на території Комплексу.

13.2.7. Не розглядати скарги Користувачів щодо взаєморозрахунків і не повертати кошти за користування розважальними послугами, інших додаткових послуг, та використання іншого обладнання та інвентарю Комплексу у разі, якщо Користувач здійснив розрахунок за надані Оператором послуги на касах Комплексу, і покинув територію Комплексу.

 1. 14. Права і обов’язки Користувача

14.1. Користувач зобов’язаний:

14.1.1. Перед оплатою послуг ознайомитися з умовами цього Договору, безумовно дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду користування послугами.

14.1.2. Здійснити оплату послуг шляхом придбання СКІПАСа або інвентаря та іншого обладнання, у порядку передбаченим розділом 5 цього Договору.

14.1.3. Перед початком користування конкретною послугою, або іншим обладнанням та інвентарем Комплексу уважно ознайомитись з відповідною інструкцією, яка знаходиться в холі прокату, або на окреме прохання Користувача, прослухати інструктаж і, у випадку виникнення будь-яких питань відносно техніки безпеки при користуванні послугами або іншим обладнанням та інвентарем, задати їх до початку користування (обладнанням) працівнику Оператора і одержати на них вичерпні та змістовні відповіді. І тільки після цього розпочати користуватись послугами, інвентарем або обладнанням.

14.1.4. При користуванні водним атракціоном або іншим обладнанням Комплексу виконувати законні вимоги працівників Оператора та дотримуватись умов цього Договору та Правил відвідування Комплексу.

14.1.5. Після закінчення користування послугами Комплексу здійснити кінцевий розрахунок за всі надані Оператором послуги, у повному обсязі.

14.2. Користувач має право:

14.2.1. Користуватись усіма послугами Комплексу, згідно умов даного Договору.

14.2.2. Здійснювати оплату послуг Оператора лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору, або за домовленістю Сторін у іншій спосіб, що передбачений чинним законодавством України

 1. Зміна і розірвання Договору

15.1. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на офіційному сайті Оператора (http://www.vishgora.ua). Зміни вступають в силу в наступний після вказаної публікації день, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

15.2. При внесенні Оператором в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Комплексу Користувачем, Оператор повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на офіційному сайті Оператора не менше, ніж за 1 (один) день до вступу змін в силу.

15.3. Договір може бути розірвано:

15.3.1. Користувачем в односторонньому порядку шляхом відмови від послуг (послуги) Оператора протягом 20 хвилин після перетину турнікету (початку надання послуг) з повним відшкодуванням вартості оплачених послуг.

15.3.2. Оператором в односторонньому порядку без повернення сплачених, але не використаних Користувачем коштів, у разі свідомого порушення Користувачем умов цього Договору.

15.3.2. Оператором в односторонньому порядку, якщо Оператор вважає цього Користувача небажаною для відвідування Комплексу особою.

15.3.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

15.4. Зміна умов Договору з ініціативи Користувача може мати місце тільки до акцепту користування послугою, передбаченого в п. 4.4. Договору.

 1. Вирішення суперечок

16.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Користувача з доданням товарного чеку надання послуг про сплату наданої Оператором послуги.

16.2. Після отримання від Користувача скарги Оператор зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені Користувачем скарги у правомірні вимоги або направити Користувачеві мотивовану відмову.

16.3. У випадку, якщо суперечка, що виникла не буде вирішена в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Оператора.

 1. Відповідальність за порушення Договору публічної оферти.

17.1. Оператор (працівники Комплексу) має право відмовити у користуванні послугами Комплексу особам, поведінка яких заважає відпочинку інших Користувачів Комплексу.

17.2. У випадку втрати або ушкодження майна Комплексу з вини Користувача, він зобов’язаний повною мірою відшкодувати заподіяну матеріальну та моральну шкоду, а також Користувач несе іншу відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України.

17.3. Оператор Комплексу не приймає на зберігання особисті речі Користувачів, а лише надає Користувачам послуги камери схову. Оператор Комплексу не несе відповідальності за залишені і/або втрачені (загублені) на території Комплексу, документи, мобільні телефони, коштовності, ювелірні прикраси та інші особисті речі Користувачів.

17.4. У випадку шкоди, нанесеної здоров’ю і/або особистим речам Користувача, він має право звернутися до працівників Оператора, щоб зафіксувати місце, час і обставини та зареєструвати подію, що трапилась, у журналі подій Комплексу. Якщо Користувач не звертається до працівників Оператора, то його скарги до Комплексу (Оператора) не підлягають розгляду і задоволенню.

17.5. Працівники Оператора уповноважені вживати заходи щодо Користувачів, що перебувають у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо Користувачів, що не реагують на зауваження працівників Оператора, не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування Комплексу. Персонал Комплексу уповноважений застосовувати заходи згідно умов цього Договору та чинного законодавства України у разі скоєння Користувачем адміністративного правопорушення, кримінального злочину.

17.6. Недотримання Правил відвідування Комплексу, викладених у цьому Договорі, або спроба перешкодити іншим Користувачам їх виконувати та користуватися послугами Комплексу згідно умов цього Договору, є підставою та правом для Оператора вимагати від такого Користувача негайно покинути територію Комплексу, або здійснити примусове виведення Користувача з Комплексу, у разі його незгоди добровільно покинути територію Комплексу (крім випадків коли Користувач скоїв адміністративне правопорушення, або кримінальний злочин і проводиться його затримання до приїзду компетентних правоохоронних органів). Користувачам, що порушують умови цього Договору, може бути відмовлено в праві наступного відвідування Комплексу. Користувач який завдав шкоду, зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду Комплексу та/або третім особам, у тому числі і не отриману вигоду та моральну шкоду.

17.7. При порушенні Користувачем умов цього Договору і вимушеному виведенні його з території Комплексу, грошове відшкодування за невикористаний час не здійснюється.

17.8. Оператор Комплексу не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Користувачами внаслідок нещасного випадку, отриманої травми або чогось іншого, що виникло через недбалість Користувача або/та третіх осіб або/та внаслідок невиконання або/та неналежного виконання умов цього Договору Користувачем і/або третіми особами.

 1. Інші положення

17.1. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

17.2. У випадку, що не врегульований цим Договором, Оператор і Користувач зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

17.3. Оператор за цим Договором є: фізична особа підприємець Багатько Юлія Едуардівна.

17.4. Адреса здійснення підприємницької діяльності Оператора: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Ватутіна, б.102